Khóa học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản theo TT 03/2016/TT - BKHĐT

Thảo luận trong 'Dịch vụ Xuất khẩu lao động - Du học' bắt đầu bởi daotaosocapnghe, 14/9/17.

 1. daotaosocapnghe

  daotaosocapnghe New Member

  Tham gia ngày:
  2/6/17
  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  0
  Khóa học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản theo TT 03/2016/TT - BKHĐT
  - Căn cứ vào TT 03/2016/ TT - BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016 và thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

  - Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

  - Điều 13 của TT quy định về Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

  Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:


  1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản;
  2. Tốt nghiệp đại học trở lên;
  3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  4. Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu


  Để giúp cho các cán bộ, các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, hiểu và thực hiện đúng theo Luật, Viện đào tạo và nghiên cứu phát triển bền vững tổ chức khai giảng khóa học " Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản" theo TT 03/2016/TT- BKHĐT ban hành ngày 05 tháng 05 năm 2016

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT
  ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
  A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU
  Thời lượng: 03 ngày


  Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

  1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
  - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
  - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
  - Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
  - Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
  - Các đối tượng áp dụng;
  - Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

  2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
  - Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
  - Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
  - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
  - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
  - Quy trình chào hàng cạnh tranh;
  - Quy trình chỉ định thầu;
  - Quy trình mua sắm trực tiếp;
  - Quy trình tự thực hiện;
  - Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
  - Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

  4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
  - Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
  - Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
  - Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  - Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
  - Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
  - Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  - Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

  5. Chuyên đề 5: Hợp đồng
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Nguyên tắc chung của hợp đồng;
  - Hồ sơ hợp đồng;
  - Điều kiện ký kết hợp đồng;
  - Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;
  - Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
  - Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

  6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
  - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
  - Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
  - Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

  B. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
  ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
  Thời lượng: 03 ngày


  Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

  Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư;
  - Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;
  - Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
  - Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư;
  - Các đối tượng áp dụng;
  - Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

  Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư;
  - Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);
  - Dự án đầu tư có sử dụng đất.

  Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Sơ tuyển;
  - Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

  Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Quy trình đấu thầu rộng rãi;
  - Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;
  - Quy trình chỉ định thầu.


  Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Quy trình đấu thầu rộng rãi;
  - Quy trình chỉ định thầu.

  Chuyên đề 6: Hợp đồng
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Nguyên tắc chung của hợp đồng;
  - Hồ sơ hợp đồng;
  - Điều kiện ký kết hợp đồng;
  - Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
  - Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.


  Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
  - Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;
  - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
  - Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
  - Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

  Lịch khai giảng: vào 15 và 25 hàng tháng trên toàn quốc

  Học phí: 800.000 đồng/khóa/1hv/chương trình (Học phí đã bao gồm tài liệu, chứng nhận, điểm tâm giữa giờ)

  Đăng ký học: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học đấu thầu vui lòng gửi thông tin đăng ký (họ và tên, sđt, email) về ban tổ chức trước ngày khai giảng khóa học

  Lưu ý: Quý học viên vui lòng liên hệ số HOTLINE: 0904.712.978 để được tư vấn và thông báo lịch học, địa điểm học chi tiết tại các tỉnh thành

  Hình thức đăng ký:

  - Đăng ký qua Hotline 24/7 (0904.712.978) (Phụ trách tư vấn đào tạo)
  - Hình thức liên hệ: Call, SMS, Zalo, Viber,
  - Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn

  Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ theo đúng quy định tại TT 03/2016/TT - BKHĐT. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc, là cơ sở để học viên tham gia vào công tác đấu thầu cũng như xin cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ KH và Đầu tư


  MỌI CHI TIẾT VỀ ÔN THI KHÓA HỌC A/C LIÊN HỆ:

  VPGD Tại Hà Nội: Tòa nhà Sannam, 78 phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
  Hotline: 0963.500.911
  Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

  VPGD Tại Đà Nẵng: Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
  Hotline: 0915.500.911
  Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

  VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Hotline: 0904.712.978
  Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com
   
  #1

Chia sẻ trang này