mrperfecthuy's Recent Activity

  1. mrperfecthuy đã trả lời vào chủ đề Khám phá "bí mật động trời" của KFC.

    Trưa làm biếng ra KFC xơi phần ăn 25K, khỏi phải suy nghĩ cho mệt.

    5/12/18