Lubaui12's Recent Activity

  1. Lubaui12 đã đăng chủ đề mới.

    GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1

    GIA SƯ TIỂU HỌC Miền Bắc những ngày qua rét đậm. Những cơn gió bấc hẻo lánh thổi cùng với mưa lất phất bay khiến cái lạnh càng trở...

    Diễn đàn: Gia sư - Dịch thuật tiếng Trung

    14/1/17 lúc 11:13