hongminh68's Recent Activity

 1. hongminh68 đã đăng chủ đề mới.

  Công ty sản xuất các loại đèn sắt

  Công ty MINH HOA chuyên sản xuất và phân phối các loại đèn lồng trang trí sự kiện và lễ hội, Đặc Biệt là ĐÈN SẮT THỦ CÔNG , có nhiều...

  Diễn đàn: Nội Ngoại thất - Xây dựng

  15/11/18 lúc 09:57
 2. hongminh68 đã đăng chủ đề mới.

  Cơ sở sản xuất giấy dó cổ truyền hà nội

  Công ty MINH HOA chuyên sản xuất và phân phối các loại đèn lồng trang trí sự kiện và lễ hội. Đặc Biệt là GIẤY DÓ thủ công có nhiều kích...

  Diễn đàn: Nội Ngoại thất - Xây dựng

  15/11/18 lúc 09:56
 3. hongminh68 đã đăng chủ đề mới.

  Công ty bán đèn lồng vải tại hà nội

  Công ty MINH HOA chuyên sản xuất và phân phối các loại đèn lồng, đồ trang trí sự kiện, lễ hội. Đặc Biệt là ĐÈN LỒNG VẢI, có nhiều kích...

  Diễn đàn: Nội Ngoại thất - Xây dựng

  15/11/18 lúc 08:13
 4. hongminh68 đã đăng chủ đề mới.

  Công ty bán các loại đèn tre

  Công ty MINH HOA chuyên sản xuất và phân phối các loại đèn lồng trang trí sự kiện và lễ hội. Đặc Biệt là ĐÈN TRE, có nhiều kích thước,...

  Diễn đàn: Nội Ngoại thất - Xây dựng

  15/11/18 lúc 08:12
 5. hongminh68 đã đăng chủ đề mới.

  Công ty bán đèn lồng vải tại hà nội

  Công ty MINH HOA chuyên sản xuất và phân phối các loại đèn lồng, đồ trang trí sự kiện, lễ hội. Đặc Biệt là ĐÈN LỒNG VẢI, có nhiều kích...

  Diễn đàn: Nội Ngoại thất - Xây dựng

  15/11/18 lúc 08:11
 6. hongminh68 đã đăng chủ đề mới.

  Công ty bán các loại đèn bằng mây

  Công ty MINH HOA chuyên sản xuất và phân phối các loại đèn lồng trang trí sự kiện và lễ hội. Đặc Biệt là ĐÈN LỒNG BẰNG MÂY, có nhiều...

  Diễn đàn: Nội Ngoại thất - Xây dựng

  15/11/18 lúc 04:38
 7. hongminh68 đã đăng chủ đề mới.

  Bán đồ trang trí noel tại hà nội

  Công ty MINH HOA chuyên sản xuất và phân phối các loại đèn lồng trang trí sự kiên, lễ hội. Đặc Biệt là đèn trang trí NOEL , có nhiều...

  Diễn đàn: Nội Ngoại thất - Xây dựng

  15/11/18 lúc 04:36
 8. hongminh68 đã đăng chủ đề mới.

  Công ty sản xuất đèn lồng giấy

  Công ty MINH HOA chuyên sản xuất và phân phối các loại đèn lồng trang trí sự kiện và lễ hội. Đặc Biệt là ĐÈN LỒNG GIẤY , có nhiều kích...

  Diễn đàn: Nội Ngoại thất - Xây dựng

  15/11/18 lúc 03:13
 9. hongminh68 đã đăng chủ đề mới.

  Công ty sản xuất đèn hội an

  Công ty MINH HOA chuyên sản xuất và phân phối các loại đèn lồng trang trí sự kiện và lễ hội. Đặc Biệt là ĐÈN HỘI AN , có nhiều kích...

  Diễn đàn: Nội Ngoại thất - Xây dựng

  15/11/18 lúc 03:07